pozycja

1. Bronić straconych pozycji «bronić sprawy, o której wiadomo, że nie ma szans powodzenia»: „Upadek” po pięćdziesiątym szóstym przyjął jako krzywdę osobistą, a nie jako fakt historyczny. Nikomu nic złego nie zrobił, bronił swoich przed bandami, narażał życie – spotkała go czarna niewdzięczność. Nie mógł z dnia na dzień przestać wierzyć. I ciągle jeszcze broni straconych pozycji. K. Berwińska, Con Amore.
2. Być, stać, znajdować się na przegranej pozycji «być, stać, znajdować się w niekorzystnej sytuacji, bez szans na poprawę»: Mniejsze partie od początku stały na przegranej pozycji. Próg wyborczy wynosi 3 proc. – nie udało się go przejść m.in. ekologom (...). GW 10/04/2000.
Z pozycji siły zob. siła 12.

Słownik frazeologiczny . 2013.

Look at other dictionaries:

  • pozycja — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. IIa, lm D. pozycjacji {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} położenie, miejsce czegoś określone za pomocą odległości od innych przedmiotów, punktów, w relacji do czegoś innego : {{/stl 7}}{{stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • pozycja — ż I, DCMs. pozycjacji; lm D. pozycjacji (pozycjacyj) 1. «położenie czegoś w stosunku do czegoś innego; miejsce, w którym coś jest określone za pomocą odległości od innych przedmiotów, punktów itp.» Określić pozycję statku. 2. «układ, położenie… …   Słownik języka polskiego

  • stanowisko — n II, N. stanowiskokiem; lm D. stanowiskoisk 1. «miejsce pobytu, postoju, wykonywania jakiejś czynności, występowania czegoś (w odniesieniu do roślin: miejsce ich występowania, wzrostu; w odniesieniu do zwierząt żyjących na swobodzie: miejsce ich …   Słownik języka polskiego

  • stanowisko — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. n IIa {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} miejsce działania, czyjejś pracy; miejsce przeznaczone do wykonywania jakiejś czynności; miejsce postoju, pobytu : {{/stl 7}}{{stl 10}}Stanowisko… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • Battle of Mława — Part of Invasion of Poland Date September 1 – September 3, 1939 Location …   Wikipedia

  • klęczny — ∆ sport. Pozycja klęczna «w gimnastyce: postawa, w której ciężar ciała spoczywa na jednym lub obu kolanach z większym lub mniejszym podparciem innych części ciała» ∆ sport. Siad klęczny «w gimnastyce: pozycja siedząca na nogach ugiętych w… …   Słownik języka polskiego

  • kuczny — sport. tylko w wyrażeniach: Siad kuczny, pozycja kuczna, wyskok kuczny itp. «siad, pozycja, wyskok itp. na ugiętych nogach, w kucki» …   Słownik języka polskiego

  • miejsce — n I; lm D. miejsc 1. «wolna przestrzeń, którą można zająć, zapełnić czymś, gdzie można się zmieścić albo coś umieścić» Wolne miejsce w walizce. Miejsce na książki. Mieć mało miejsca w mieszkaniu. Szafa zabiera dużo miejsca. Chodźcie tu, jest dość …   Słownik języka polskiego

  • płużny — przym. od pług a) w zn. 1: Części płużne. Korpus płużny. b) w zn. 2: ∆ Pozycja płużna «pozycja narciarza przy wykonywaniu pługu, polegająca na zbliżeniu ku sobie dziobów nart i oddaleniu piętek» …   Słownik języka polskiego

  • postawa — ż IV, CMs. postawawie; lm D. postawaaw 1. «ułożenie poszczególnych odcinków ciała względem siebie i w stosunku do linii środkowej u człowieka stojącego; właściwa pozycja, budowa ciała; zewnętrzny wygląd czyjejś postaci» Prawidłowa, wadliwa… …   Słownik języka polskiego

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.